آزمون سواد مجازی

سواد مجازی خودتو اینجا محک بزن !

آزمون ادمینی اینستاگرام

توضیحات آزمون :

تعداد سوال : 20 عدد

رنج سنی : 18 _29

آزمون امنیت پیج اینستاگرام

توضیحات آزمون :

تعداد سوال : 20 عدد

رنج سنی : 22_29